Legal
 
Wettelijke vermeldingen

Deze website is het eigendom van de vennootschap Tropack bvba.
Het beheer en de controle van de website zijn toevertrouwd aan de vennootschap Tropack bvba.
Tropack bvba behoudt zich het alleenrecht voor deze site zonder kennisgeving vooraf te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen.

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:
Tropack bvba
Antwerpsesteenweg 1136
9041 Oostakker
Tel:  +32 9 355 53 83
Fax: +32 9 355 53 69

BE 0471634487

Rechten van intellectuele eigendom
Alle onderdelen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van de vennootschap Tropack bvba aan derden die deze laatste hebben toegestaan ze te gebruiken.
Beperking van aansprakelijkheid
U gebruikt deze website op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een virus of computerfraude.
Toepasselijk recht
Deze website werd in België gecreëerd. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden, ongeacht enig verhaal van contractuele of onrechtmatige aard dat door Tropack bvba kan worden uitgeoefend.
Voor deze site geldt het Belgische recht als het toepasselijke recht. Tropack bvba kan op geen enkele wijze garanderen dat de inhoud van deze website in overeenstemming is met het recht in andere landen. Op vorderingen of rechtszaken die verband houden met deze site of het gebruik van de site, is het Belgische recht van toepassing, hierbij uitsluitend de regels betreffende de wetsconflicten, tenzij voor een bepaalde transactie anders wordt aangegeven.
Omdat de inhoud van deze rubriek te allen tijde kan worden aangepast, worden de gebruikers verzocht deze rubriek geregeld te raadplegen.

 

Legal  •  Tropack bvba Belgium  •  T +32 9 355 53 83  •  F +32 9 355 53 69